Benedek mediation

Mr. P.T.A. (Palko) Benedek, MFN Registermediator

Zoekt u een ervaren mediator op het gebied van het familie- en erfrecht? Meer specifiek op het gebied van echtscheidingen en de afwikkeling van nalatenschappen?

Ik ben er volstrekt van overtuigd dat mensen geen conflict willen en ook niet in een conflictensfeer willen blijven maar dat mensen vaak de oplossing zelf niet inzien.

Met behulp van de inzet van de mediator kan het conflict, de kwestie, worden besproken en dat kan tot nieuwe inzichten leiden waardoor het conflict, de kwestie, bespreekbaar wordt en dat kan partijen vervolgens tot een bevredigende oplossing brengen.

Wat helpt partijen om samen de communicatie te verbeteren en overleg te hebben zoals het hoort?

Het helpt dat partijen hierbij worden begeleid op basis van deskundigheid en de vereiste kennis van zaken, ook op het juridische vlak. Alle facetten die betrekking hebben op bijvoorbeeld een echtscheiding, de invulling van het ouderschapsplan, alimentatieberekeningen, het verrekenen van de huwelijksgoederengemeenschap en specifieke vragen over huwelijksvoorwaarden kunnen aan de orde komen.

Daarbij waarborgt de notariële achtergrond van mij geheimhouding en onpartijdigheid.

Ik ben mede- bestuurslid van de Stichting MediationloketDeVallei, MFN Registermediator en tevens bestuurslid van de Stichting Tuchtrecht Mediation.

Email: mediator@benedek.nl

Telefoon: 0653869385

Ericalaan 1, Ede